هدف کلی :

تامین ایمنی و اصلاح الگوی مصرف فرآورده های سلامت

هدف کمی :

1.        افزایش پوشش آموزش تغذیه ای جامعه به میزان 5% سال گذشته

2.       ثابت نگه داشتن میزان چاقی بر اساس اهداف( WHO)

3.      حفظ و ارتقاء درصد دانش آموزان با میانه ید ادرار نرمال به میزان 3 % وضعیت موجود

4.       افزایش بهره مندی عادلانه خانوار ها از سبد مطلوب غذایی به میزان 10%

برنامه ها :

1)       آموزش جامعه در خصوص تغذیه سالم (بسیج های آموزشی- مناسبت های ملی و...)

2)      توانمند سازی زنان عشایر و روستایی در خصوص تغذیه سالم

3)     توانمند سازی زنان عشایر و روستایی در خصوص تغذیه سالم

4)      توانمند سازی کارکنان بین بخشی در سازمان ها و ادارات دولتی در خصوص تغذیه سالم

5)     برنامه ارتقاء مدیریت تغذیه در بحران

6)      پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود ید

7)     برنامه پیشگیری و کنترل چاقی در گروه های سنی

8)     بهبود وضعیت تغذیه کودکان در مهدهای کودک

9)      پایگاه تغذیه سالم مدارس

10)       پیشگیری و مراقبت تغذیه ای در اضافه وزن و چاقی کودکان زیر 5 سال

11)          پیشگیری و کنترل اضافه وزن و چاقی در کودکان سنین مدرسه ایرانی (ایران اکو)

12)         مکمل یاری با آهن در گروه های هدف

13)        مکمل یاری با ویتامین د در گروه های هدف

14)         مکمل یاری مولتی ویتامین ،یدوفولیک،اسیدفولیک

15)        آموزش ارائه دهندگان خدمت در پایگاه ها و مراکز جامع سلامت در خصوص تغذیه

16)         آموزش گیرندگان خدمت تحت پوشش پایگاه ها و مراکز جامع سلامت در خصوص تغذیه

17)        ارزیابی بسته خدمات تغذیه ورژیم درمانی

18)        برنامه بهبود تغذیه کودکان زیر 5 سال

19)         برنامه حمایت تغذیه ای کودکان زیر 5 سال(با کمیته امداد-بهزیستی)

20)         برنامه ارتقائ سطح سواد مادران وحمایت تغذیه ای