رئوس برنامه های واحد نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی

ü      نظارت بر عملکرد واحد های تولیدی مشمول قانون مواد خوراکی و آشامیدنی تحت پوشش با رعایت قوانین ، ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی از سوی مراجع ذیصلاح

ü      نظارت بر فرآیند توزیع و عرضه کلاهای سلامت محور در سطح شهرستان

ü      مشارکت فعال در اجرای دستورالعمل های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و تیم های بازرسی مشترک با نهادهای عامل در این حوزه

ü      مشارکت در برنامه های آموزشی مرتبط با مبحث مواد غذایی و بهداشتی

ü      مشارکت در پیشبرد اهداف سازمان غذا و دارو در اصلاح الگوی تغذیه جامعه