معرفی و شرح وظایف واحد بهداشت حرفه ای شهرستان لنگرود
 
 

مهندس رضا پاینده

کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای شهرستان لنگرود
 

تعریف بهداشت حرفه ای:

بهداشت حرفه ای علمی است که از طریق شناسایی ، اندازه گیری، ارزشیابی و کنترل شرایط و عوامل زیان آور در محیط کار و ارائه مراقبتهای پزشکی ، حافظ سلامت شاغلین کشور است به عبارت دیگر بهداشت حرفه ای عبارتست از علم و هنر پیش بینی، تشخیص، ارزیابی و کنترل بیماری های ناشی از کار

اهداف بهداشت حرفه ای:

اهداف بهداشت حرفه‌ای بر طبق نظر کمیته مشترک بهداشت جهانی (WHO) و سازمان بین المللی کار (ILO) عبارتند از:

1. تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جسمانی ، روانی و اجتماعی کارکنان در هر شغلی که هستند

2. پیشگیری از بیماریها و حوادث ناشی از کار

3. انتخاب کارگر یا کارمند برای محیط و شغلی که از نظر جسمانی و روانی توانایی انجام آن را دارد و یا به طور اختصاصی تطبیق کار با انسان و یا در صورت عدم امکان تطبیق انسان با کار