معرفی و شرح وظایف واحدپیشگیری و مراقبت بیماریها

 

شرح وظایف و اهم فعالیت های اصلی واحد ستادی پیشگیری و مبارزه با بیماریها :

الف – بیماریهای واگیر

1- انجام مطالعات لازم در مورد بیماریهای بومی منطقه وتعین اولویت جهت پیشگیری .

2- پیش بینی و تهیه برنامه های عملیاتی بیماریهای واگیر منطقه .

3- دریافت و ارسال گزارش ،پیگیری و بررسی اپیدمیولوژیکی بیماریهای مشمول گزارش فوری .

4- جمع آوری ،ثبت ،تجزیه و تحلیل اپیدمیولوژیک و گزارش دهی آمار و اطلاعات فصلی سه ماهه ،شش ماهه و سالانه از مراکز تابعه به این واحد ارسال می گردد .

5- مشارکت در برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزش بهداشت با دیگر واحدهای آموزشی .

6- همراهی با تیم بازدید از مراکز بهداشتی درمانی وخانه های بهداشت بمنظور پیشگیری و مبارزه با بیماریها .

7- نظارت بر انجام کلیه امور فنی واحدهای تابعه ( بیماریابی ،نمونه برداری ،آزمایش نمونه ها ، مبارزه با کنترل اپیدمی ،درمان بیماریها و غیره )

8- همکاری و هماهنگی با سایر ادارات شهرستان ( اعم از آموزش و پرورش - دامپزشکی وکمیته امداد )

9- شرکت در جلسات وکمیسیونهای مختلف و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی

10- پاسخ شفاهی و تلفنی به سئوالات عمومی مردم محترم شهرستان لنگرود .

11- تامین ،نگهداری و توزیع واکسن مورد نیاز مراکزبهداشتی و درمانی طبق شرایط استاندارد .

12- برنامه ریزی جهت افزایش آگاهی پرسنل مراکز بهداشتی و درمانی و خانه های بهداشت جهت پیشگیری از بیماریها از طریق برگزاری جلسات آموزشی و باز آموزی .

13- پیش بینی و کوشش در رفع احتیاجات نیروی انسانی مورد نیاز برنامه ریزی واحدهای تحت سرپرستی و چک آنتمولوژی .

14- نطارت برانجام کلیه امور فنی واحدهای تابعه ( سمپاشی ، بیماریابی ،نمونه برداری ، قرنطینه ،آزمایش نمونه ها ،مبارزه با کنترل اپیدمی ها ،درمانها ،نحوه نگهداری مواد بیولوژیکی .

15- بازدید مستمر از بخش های مختلف بیمارستان های دولتی وصوصی دررراستای برنامه مراقبت و پیشگیری بیماریها .

16- پیش بینی و تهیه لوازم ووسایل مورد نیاز و توزیع آن بین واحدهای تابعه

17- طرح موضوعات مهم بیماریهای بومی و منطقه ای در شورای بهداشت شهرستان .

18- پیش بینی ، تهیه و اجرای برنامه جامعه عملیاتی سالیانه

19- مشارکت در انجام طرح های مرتبط ملی و منطقه ای .

20- مشاوره ویژه وارجاع جهت انجام آزمایشات تکمیلی و تشخیص پیش از تولد جهت پیشگیری از بیماری بتا تالاسمی ماژور .

21- تامین ، نگهداری وتوزیع و.اکسن مورد نیاز مراکز بهداشتی درمانی .

22- انجام سایرامور مربوط ارجاعی .

خلاصه اصلی ترین فعالیت های واحد مبارزه با بیماریهای شهرستان لنگرود ( بیماری های واگیر )

1- نظارت برانجام واکسیناسیون براساس آخرین دستورالعمل کشوری در کلیه مراکز بهداشتی درمانی وخانه های بهداشت به صورت رایگان .

2- تامین و توزیع واکسنهای روتین در مراکز بهداشتی ، درمانی ، پایگاههای بهداشتی و ...

3- دریافت گزارش و بررسی کلیه موارد عوارض ناخواسته ناشی از تلقیح واکسن .

4- نظارت برامر بیماریابی ودرمان بیماران مبتلا به سل تا بهبودی کامل به صورت رایگان .

5- دریافت و ارسال گزارش تلفنی و برسی کامل بیماران مبتلا به فلج شل اندامها .

6- شناسایی و بررسی موارد مشکوک به اتلا به بیماری سرخک ، سرخجه و سندرم سرخجه مادرزادی CRS

7- دریافت گزارش و فراخوان وانجام واکسیناسیون کامل موارد حیوان گزیدکی .

8- شناسایی ، گزارش و بررسی کلیه موارد مشکوک به بیماری مشترک بین انسان و دام مانند تب مالت ، سالک ، تب های خونریزی دهنده ، آنفلوانزا با منشا حیوانی .

9- دریافت گزارش ، بررسی و کنترل موارد ابتلا به شپش سر از مدارس و سایر مکانها .

10- مشاوره و شناسایی افراد با رفتارهای پرخطر اجتماعی در زمینه ابتلا به بیملری ایدز

11- شناسایی ، گزارش و ثبت پورتال بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن ، واکسیناسیون افراددر معرض تماس با این بیماران مانند افراد خانواده به صورت رایگان .

12- ثبت اطلاعات سایر بیماری های واگیر در پورتال مرکز مدیریت بیماریها .

13- شناسایی ، بررسی ، گزارش و درمان بیماران مبتلا به مالاریا به صورت رایگان .

14- شناسایی وبررسی موارد مشکوک به مننژیت و ثبت در پورتال و دفتر مربوطه .

15- جمع آوری و انتقال نمونه های آزمایشگاهی بیماران مشکوک به سرخک ، آنفلوانزا ، سیاه سرفه و غیره .

16- پیشگیری و کنترل بیماریهای اسهالی با تاکید بر التور و اسهال حاد خونی .

17- انجام طرحهای سالانه ایمن سازیس تکمیلی فلج شل حاد در کودکان کمتر از 5 سال .

18- انجام طرح های واکسیناسیون همگانی مثل سرخک ، سرخجه و هپاتیت در برنامه کشوری .

19- پایش و نظارت بر نحوه عملکرد و روند خدمت رسانی در مراکز و پایگاههای تابعه

ب- بیماری های غیر واگیر :

1- پیش بینی و تهیه برنامه های عملیاتی بیماریهای غیرواگیر منطقه

2- دریافت و ارسال گزارش ،پیگیری و بررسی موارد مشکوک به کم کاری مادرزادی تیروئید نوزادی .

3- جمع آوری ، ثبت و ارسال آمارهای غیرواگیر ( قلب و عروقی ، فشارخون ، دیابت ، تالاسمی و کم کاری مادرزادی تیروئید ) به صورت فصلی به معاونت محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان .

4- مراجعه به آزمایشگاه پاتولوژی دی و دریافت آمار موارد سرطانی جدید طبق فرم شماره 2 پاتولوژی و ارسال آن به صورت فصلی به معاونت محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

5- مراجعه به بیمارستان امینی لنگرود و دریافت فرم شماره 4 برنامه سرطان فرم سرطان مبتنی بر جمعیت به صورت فصلی و ارسال آن به معاونت محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان .

6- مشارکت در برنامه ریزی و اجرایی برنامه های آموزشی بیماری های قلبی عروقی – فشارخون – تالاسمی – کم کاری مادرزادی تیروئید – دیابت و سرطان در آموزش گروههای مختلف از قبیل پزشکان مراکز – کاردانها و- رابطین ادارات .

7- همراهی با تیم بازدید از مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت بمنظور پیشگیری و مبارزه با بیماریها .

8- همکاری و هماهنگی با سایر ادارات از قبیل آموزش و پرورش - نیروی انتظامی .

9- برنامه ریزی جهت افزایش آگاهی پرسنل مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت ازطریق برگزاری جلسات آموزشی و باز آموزی .

10- مشاوره ویژه و ارجاع حهت انجام آزمایشات تکمیلی و تشخیص پیش از تولد جهت انجام آزمایش PND مرحله اول و دوم .

11- مشارکت در انجام طرح های غیرواگیر .

12- طرح موضوعات مهم بیماریهای غیرواگیر در شورای بهداشتی شهرستان

13- نظارت بر انجام کلیه امور بیماری های غیر واگیر مراکز و خانه های بهداشت تحت پوشش .

14- انجام برنامه غربالگری نوزادان با هدف بیماریابی بیماری کم کاری مادرزادی تیروئید در مراکز بهداشتی درمانی شهری روستایی اطاقور – کومله – شلمان – ، مراکز روستایی لات لیل – گلسفید وکوشالشاد، مرکز بهداشتی درمانی شهری چاف و آزمایشگاه مرکزی شهرستان لنگرود و بیمارستان امینی شهرستان لنگرود

15- انجام برنامه غربالگری نوزادان با هدف بیماریابی بیماری فنیل کتونوری در مراکز بهداشتی درمانی شهری روستایی اطاقور – کومله – شلمان – ، مراکز روستایی لات لیل – گلسفید وکوشالشاد، مرکز بهداشتی درمانی شهری چاف و آزمایشگاه مرکزی شهرستان لنگرود و بیمارستان امینی شهرستان لنگرود

16- اجرای برنامه پیشگیری از تولد نوزاد مبتلا به تالاسمی ماژور از طریق برنامه غربالگری .در زوجین متقاضی ازدواج .

17- پیگیری ، جمع آوری ، ثبت کامپیوتری و ارسال آمار های مصدومین سوانح و حوادث بیمارستانی به صورت سالیانه .

18- گزارش سالیانه چک لیست سوانح و حوادث در منازل روستایی .

19- انجام اقدامات اطلاع رسانی به مناسبت روز جهانی قلب - دیابت و فشارخون هفته ملی سرطان و حوادث ناشی از چهارشنبه پایان سال در شهرستان .

20- انجام طرح نظام مراقبت عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر وانجام پرسشگری از منازل .