ردیف

مطالب آموزشی واحد بیماریهای واگیر

 

 سل چیست ویژه عموم

 

آموزش هاری به زبان ساده

3 

                                                                     وبا

         4

                  سل                                            

         5

                     تب خونریزی دهنده کریمه کنگو

6

                              آنفلوانزای پرندگان 

 7

 راههای پیشگیری ازکرونا

 8

 گزاره برگ شماره 28 (بررسى ادعاى مغناطیسى شدن بدن انسان بر اثر تزریق واکسن)

 9

 1 - برنامه رصد مقالات مرتبط با کووید19

 10

 2 - برنامه رصد مقالات مرتبط با کووید19